Retourneren | Parfum Webshop Parfas

Mocht het zijn dat het product niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kunt u deze binnen 14 dagen retourneren of ruilen. Breng ons hiervan altijd even op de hoogte via info@parfas.be

Dit kan enkel wanneer het product en de verpakking in originele, complete, met folie, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, stalen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

De Koper dient steeds een retourdocument aan te vragen via info@parfas.be.

Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Parfas, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten die het retour met zich meebrengt, zijn voor rekening van de Koper.

De Koper dient het product terug te sturen naar:
Parfumerie Parfas
Donksesteenweg 248
2930 Brasschaat
België

Of dient het Product zelf te komen afgeven op dit adres.

Parfas zal binnen tien (10) dagen zorgen voor terugbetaling van het door de koper aan Parfas betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Parfas van de Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

Parfas is echter nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen maar niet uitsluitend- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

De Koper kan geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen op het voornoemde adres. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd. De kosten voor de bezorging komen in dat geval ten laste van de Koper.